Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα πρέπει να γίνουν από 5 Μαίου μέχρι 19 Μαίου. 

ΜΣ 

Ημερομηνία:

04/05/2023 10:44:29