Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Επικοινωνία

Για την επικοινωνία με το Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση dpmsfylo@panteion.gr.

Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής: