Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Μαθήματα

Χειμερινό Εξάμηνο

Δημόσιες Πολιτικές και Έμφυλες Σχέσεις

Η προβληματική γύρω από τις Δημόσιες Πολιτικές συνδυαστικά με το...

Φεμινιστική Θεωρία

Το σεμινάριο διερευνά τη δυναμική πολλαπλότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη...

Φύλο, Λόγος, Εξουσία

Σε αυτό το μεταπτυχιακό μάθημα μελετάται το κοινωνικό πεδίο όπως...

Εαρινό Εξάμηνο

Βιοπολιτική και φύλο: Θεωρίες για το υποκείμενο και την εξουσία

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου εξετάζονται οι πολιτισμικές, ιστορικές και πολιτικές...

Η Θεωρία ως Πρακτική

Σε αυτό το μεταπτυχιακό μάθημα διερευνάται η κοινωνική θεωρία  ως...

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας των φύλων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων...

Υγεία, σώμα, φύλο, ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

"Τι είναι ένα σώμα και για τι είναι ικανό;" και...

Φύλο και αγορά εργασίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις των...

Φύλο και Ένοπλες Συγκρούσεις

Στο μάθημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί η οπτική φύλου για να...

Φύλο και Πολιτισμός

Το μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση των κύριων θεωρητικών, μεθοδολογικών και...