Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Φύλο και αγορά εργασίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις των ανισοτήτων και των διακρίσεων φύλου στην αγορά εργασίας, με έμφαση στη φεμινιστική προσέγγιση και θεωρία, και να συνδέσει την κατώτερη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας με τον έμφυλο καταμερισμό, την κοινωνική υποτίμηση και την εκμετάλλευση από τους άνδρες της απλήρωτης οικιακής εργασίας φροντίδας που οι γυναίκες παρέχουν στο πλαίσιο του νοικοκυριού. Επίσης επιδιώκει να καταδείξει τη δύσκολη πορεία και τον επίμονο αγώνα των γυναικών να κατοχυρώσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους και ισότητα με τους άνδρες στην αμειβόμενη εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις εντός φύλου διαφορές που προκύπτουν από τη διαπλοκή του φύλου με την τάξη, τη φυλή και την εθνική προέλευση και τις κρατικές πολιτικές που προωθούν την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

-       Γυναίκες, φύλο και εργασία: φεμινιστικές προσεγγίσεις

-       Οικιακός και καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής: η άνοδος της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και οι προσδιοριστικοί της παράγοντες

-       Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας: ανισότητες και διακρίσεις φύλου

-       Ανισότητες φύλου ως προς τις αμοιβές και το εισόδημα

-       Οικονομικές κρίσεις και έμφυλες επιπτώσεις: φεμινιστική θεωρία και έρευνα

-       Πολιτικές ισότητας των φύλων στην απασχόληση

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 

Βιτσιλάκη, Χρυσή και Πέρσα Φώκιαλη (2011). Φύλο και απασχόληση, Αθήνα: Εκδόσεις Μπάμπαλη.

 

Ferber, Marianne ed. (1998). Women in the labour market, Cheltenham, U.K.: Edward Elgar.

 

Humphries, Jane ed. (1995). Gender and economics, Aldershot, England: Brookfield, Vt., USA: Edward Elgar.

Καραμεσίνη, Μαρία (2020). Γυναίκες, φύλο και εργασία στην Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.

Karamessini Maria and Elias Ioakimoglou (2007), «Wage Determination and the Gender Pay Gap: A Feminist Political Economy Analysis and Decomposition», Feminist Economics 13 (1), pp. 31-66.

Καραμεσίνη, Μαρία και Jill Rubery επιμ. (2015), Γυναίκες και λιτότητα. Η οικονομική κρίση και το μέλλον της ισότητας των φύλων, Αθήνα: Εργαστήριο Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο/ Εκδόσεις Νήσος (πρωτότυπο: Women and Austerity. Economic Crisis and the Future for Gender Equality, Routledge: NY and London, 2014).

Καραμεσίνη, Μαρία και Μαρία Συμεωνάκη επιμ. (2019), Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας στην Ελλάδα. Γένεση, εξέλιξη και αποτίμηση μιας πολιτικής, Αθήνα: Εργαστήριο Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο/ Εκδόσεις Νήσος.

Rubery, Jill, Mark Smith and Colette Fagan (1999). Women’s employment in Europe. Trends and prospects, London and New York: Routledge.

 

Πληροφορίες

Διδάσκουσες