Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Διδάσκουσες

Ειρήνη Αβραμοπούλου
Ειρήνη Αβραμοπούλου
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ειρήνη Αβραμοπούλου
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Η Ειρήνη Αβραμοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,...

Προβολή
Αθηνά Αθανασίου
Αθηνά Αθανασίου
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αθηνά Αθανασίου
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Η Αθηνά Αθανασίου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του...

Προβολή
Διαμάντω Αναγνώστου
Διαμάντω Αναγνώστου
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Διαμάντω Αναγνώστου
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Η Ντία Αναγνώστου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής στο Τμήμα...

Προβολή
Χαρά Καραγιαννοπούλου
Χαρά Καραγιαννοπούλου
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Χαρά Καραγιαννοπούλου
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Η Χαρά Καραγιαννοπούλου είναι Επικ. Καθηγήτρια Συγκριτικής και Διεθνούς Πολιτικής...

Προβολή
Μαρία Καραμεσίνη
Μαρία Καραμεσίνη
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Μαρία Καραμεσίνη
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Η Μαρία Καραμεσίνη είναι Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της...

Προβολή
Μάρθα Μιχαηλίδου
Μάρθα Μιχαηλίδου
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Μάρθα Μιχαηλίδου
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Η Μάρθα Μιχαηλίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων...

Προβολή
Μαρία Στρατηγάκη
Μαρία Στρατηγάκη
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Μαρία Στρατηγάκη
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής...

Προβολή
Αλεξάνδρα Χαλκιά
Αλεξάνδρα Χαλκιά
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Αλεξάνδρα Χαλκιά
Τμήμα Κοινωνιολογίας

Η Αλεξάνδρα Χαλκιά είναι Καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου...

Προβολή
Μαριάννα Ψύλλα
Μαριάννα Ψύλλα
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Μαριάννα Ψύλλα
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Η Μαριάννα Ψύλλα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων...

Προβολή