Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Μαρία Στρατηγάκη

Μαρία Στρατηγάκη

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Υπηρέτησε την Αθήνα ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας (2014-2019) και διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (2009-2012).

Εργάστηκε (1991-1999) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Τμήμα Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Γενική Διευθύντρια (1999-2002).

Ήταν επιστημονική υπεύθυνη των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων GEMIC «Φύλο, μετανάστευση και διαπολιτισμικός διάλογος» και MIG@NET «Μετανάστευση, φύλο και ψηφιακά δίκτυα» που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνας FP7.

Διετέλεσε πρώτη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτική (2006-2009). 

Έχει δημοσιεύσει στα επιστημονικά περιοδικά Social Politics,  European Journal of Women’s Studies, Les Cahiers du Genre, Femina  Politica.

Έχει εκδώσει τα βιβλία «Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής» (Μεταίχμιο, 2007) και «Πολιτικές ισότητας των φύλων. ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα» (Αλεξάνδρεια 2021).

Ήταν ιδρυτικό μέλος της ΔΙΟΤΙΜΑ (1989), διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (1999-2009) και είναι ιδρυτικό μέλος του πρώτου Ευρωπαϊκού Φεμινιστικού Think Tank «Gender 5 plus».

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ). 

Στοιχεία επικοινωνίας

mstrati@panteion.gr