Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Μαρία Καραμεσίνη

Μαρία Καραμεσίνη

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Η Μαρία Καραμεσίνη είναι Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.  Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του τμήματος Κοινωνικής Πολτιικής. 

Από το 2015 έως και το 2019 διετέλεσε πρόεδρος και διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Την περίοδο 1997-2014 υπήρξε μέλος όλων των επίσημων ομάδων/δικτύων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανισότητες φύλου στην αγορά εργασίας και την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών απασχόλησης από τη σκοπιά της ισότητας των φύλων. Ως σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει συμμετάσχει στην ομάδα συγγραφής της  πρώτης έκθεσης  σε κοινοτικό επίπεδο για την Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και στην ομάδα ανάπτυξης των  Δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση ως προς την Ισότητα των Φύλων.

Έχει δημοσιεύσει στα διεθνή περιοδικά International Labour Revue, Feminist Economics, Industrial Relations Journal, Economia et Lavoro, Travail, Genre et Sociétés, European Journal of Social Security, Revue de l‘OFCE, Economía y Sociología, Economies et Sociétés κ.ά., ενώ τελευταία της βιβλία της σε θέματα φύλου είναι:

2020: Γυναίκες, φύλο και εργασία στην Ελλάδα, Αθήνα: Εκδ. Νήσος.

2019: Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας στην Ελλάδα. Γένεση, εξέλιξη και αποτίμηση μιας πολιτικής, Αθήνα: Εκδ. Νήσος/Εργαστήριο Σπουδών Φύλου – Πάντειο Πανεπιστήμιο (συνεπιμέλεια με τη Μαρία Συμεωνάκη).

2015: Γυναίκες και λιτότητα. Η οικονομική κρίση και το μέλλον της ισότητας των φύλων, Αθήνα: Εκδ. Νήσος/Εργαστήριο Σπουδών Φύλου – Πάντειο Πανεπιστήμιο (συνεπιμέλεια με την J. Rubery). Μετάφραση της αγγλικής έκδοσης (Women and austerity: Economic crisis and the future for gender equality, London and New York: Routledge 2014).

Στοιχεία επικοινωνίας
Μαρία Καραμεσίνη
Μαθήματα