Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Διαμάντω Αναγνώστου

Διαμάντω Αναγνώστου

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Η Ντία Αναγνώστου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Κύρια Ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ (από το 2004 μέχρι σήμερα). 

Κατείχε ερευνητικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον (1999-2000), και στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο (Jean Monnet Fellow 2000-2001, Fernand Braudel Fellow 2009, Marie Curie Fellow 2010-2012). 

Eχει μακρά ερευνητική εμπειρία στην έρευνα της συγκριτικής πολιτικής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πάνω σε ζητήματα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση μεταξύ πολιτικής επιστήμης και νομικής, η έρευνά της εξετάζει το ρόλο και την επίδραση που ασκούν τα δικαστήρια και το διεθνές δίκαιο στην προστασία των δικαιωμάτων στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ισότητας των φύλων, στις μειονότητες, στους μετανάστες και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Eχει συντονίσει μεγάλα ερευνητικά έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και έχει συμμετάσχει ως εταίρος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικώς έργων στο 6ο και 7ο Πλαίσιο, και στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. 

Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά όπως Politics and ReligionJournal of Law and SocietyEuropean Journal of International LawWest European Politics, Southeast European PoliticsInternational Journal of Human RightsCanadian Journal of Law and Society, and European Public Law, και άλλα. 

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει μία μονογραφία για τις προσφυγές μεταναστών και μειονοτήτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Στοιχεία επικοινωνίας
Διαμάντω Αναγνώστου