Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Φύλο και Ένοπλες Συγκρούσεις

Στο μάθημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί η οπτική φύλου για να μελετηθούν σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη των ενόπλων συγκρούσεων. Οι ένοπλες  συγκρούσεις αποτελούν πεδίο το οποίο εντάσσεται γνωσιολογικά στις Διεθνείς Σχέσεις, στη θεωρία της ασφάλειας και στις σπουδές οικοδόμησης της ειρήνης, αλλά έχει αποδομηθεί από τις συμβατικές παραδειγματικές του βάσεις (paradigms) από φεμινίστριες συγγραφείς που με διεπιστημονικές προσεγγίσεις ανέδειξαν τον έμφυλο χαρακτήρα των ενόπλων συρράξεων και τις έμφυλες συνέπειές τους.

Θεματικές

Το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 το μάθημα θα εστιάσει σε θεματικές που παρουσιάζουν θεωρητικό ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα αφορούν σύγχρονα φαινόμενα και ανήκουν στην επικαιρότητα.

-Γενική θεωρία φύλου ως συστήματος εξουσίας με εκφάνσεις στις ταυτότητες, στον λόγο και στους θεσμούς

-Σχέση θεωριών φύλου, θεωριών ενόπλων συγκρούσεων και θεωριών ασφάλειας

-Έννοια και πρόσληψη του έθνους-κράτους με την έμφυλη οπτική

-Αποδόμηση και ανάλυση των αφηγημάτων και των αναπαραστάσεων του φύλου στο πλαίσιο των ενόπλων συγκρούσεων

-Έμφυλες διαστάσεις και προσεγγίσεις των ποικίλων μορφών συγκρούσεων (διακρατικών πολέμων, εμφύλιων συρράξεων, εθνο-απελευθερωτικών συγκρούσεων, εξεγέρσεων, αντιστασιακών και αποσχιστικών κινημάτων, τρομοκρατίας)

-Αναστοχασμός γύρω από τις ποικίλες μορφές έμφυλης βίας και το συνεχές της εκδήλωσής τους

-Παγκόσμια απόκριση στην έμφυλη βία που εμφανίζεται στις ένοπλες συγκρούσεις

-Έμφυλη ανάλυση των συνεπειών των ενόπλων συγκρούσεων με έμφαση στον εκτοπισμό και τη δημιουργία προσφυγικών ροών, ιδίως στις πρόσφατες κινήσεις από διάφορα «κέντρα» (sites) συγκρούσεων της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής προς την Ευρώπη. Θα μελετηθούν ποικίλες διαστάσεις του φαινομένου της έμφυλης και σεξουαλικής βίας που λαμβάνει χώρα στον πληθυσμό των αιτούντων/τουσών άσυλο και θα συζητηθεί το ζήτημα της επισφάλειας συστημικού χαρακτήρα στην υποδοχή τους.

Οργάνωση - Αξιολόγηση

Στο μάθημα θα οργανωθούν διαλέξεις από τη διδάσκουσα και σεμινάρια στα οποία θα συμμετάσχουν όλοι/ες. Η αξιολόγηση θα εστιάσει στη συμμετοχή των φοιτητριών/ών τόσο στο Forum το οποίο θα συνοδεύει το μάθημα κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου, όσο και στο σεμινάριο κάθε θεματικής ενότητας.

Οι φοιτητές/τριες θα αναρτούν εβδομαδιαίως από την τρίτη εβδομάδα και μετά, στο Forum του μαθήματος: α) τίτλο και σύνδεσμο υλικού βιβλιογραφίας ή βάσεων δεδομένων, και β)  τίτλο και σύνδεσμο υλικού πολυμέσων (ταινίες, βίντεο, τραγούδια, συλλογή φωτογραφιών, podcast, cartoons κ.λπ.). Η αξιολόγηση αυτών των αναρτήσεων θα συνεισφέρει το 40% του  βαθμού. Επίσης θα καλούνται να παρουσιάσουν και να σχολιάσουν κριτικά τις αναρτήσεις τους κατά τη διάρκεια του  σεμιναρίου και να συμμετέχουν στο διάλογο (30% του τελικού βαθμού). Στη λήξη του διδακτικού εξαμήνου θα παραδώσουν το Τετράδιο Έρευνας όπου  εντός του ορίου των 1,000 λέξεων- θα παραθέσουν συγκεντρωτικό κατάλογο των αναρτήσεών τους και μια περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολούθησαν και των πηγών στις οποίες προσέτρεξαν. Τέλος, θα συντάξουν ένα κριτικό σημείωμα για το υλικό τους, τη συμβολή του στην κατανόηση του μαθήματος και των θεωρητικών προσεγγίσεων που συζητήθηκαν στο μάθημα. Το Τετράδιο Έρευνας θα εισφέρει το 30% του τελικού βαθμού. (Λεπτομερής περιγραφή θα γίνει στην πρώτη συνεδρίαση του μαθήματος)

Πληροφορίες