Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Φεμινιστική Θεωρία

Το σεμινάριο διερευνά τη δυναμική πολλαπλότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη φεμινιστική θεωρία στο πλαίσιο διαφόρων πεδίων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Εξετάζονται οι επιστημολογικές διαδρομές και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφώσει ιστορικά τη φεμινιστική θεωρία ως ορίζοντα κριτικής σκέψης, πράξης, φαντασίας και επιθυμίας. 

Έμφαση δίνεται στη διερεύνηση των συζητήσεων και των αναζητήσεων που σημαδεύουν τους φεμινισμούς των δύο τελευταίων δεκαετιών του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα. Αναδεικνύεται η πολιτική βαρύτητα ερωτημάτων που παραμένουν αμφιλεγόμενες ζώνες της θεωρίας και της πολιτικής του φεμινισμού, όπως: Σε ποιο βαθμό ο φεμινισμός ορίζεται σε σχέση με τις «γυναίκες»; Πώς ορίζεται ιστορικά αυτό του συλλογικό υποκείμενο -με τι δυνατότητες, με τι κόστος, και μέσω ποιων παραδοχών ή/και αποκλεισμών; Πώς ο φεμινισμός αξιοποιεί κριτικά τη διαθεματική συνθετότητα του «εμείς» το οποίο επικαλείται; Αν η κατηγορία «γυναίκες» συγκροτείται ως ετερότητα αντινομική προς την ηγεμονική (ετεροπατριαρχική, εθνική, λευκή, αστική) επικράτεια της ανθρώπινης εμπειρίας, ωστόσο δεν συγκροτείται ως τέτοια με τρόπο ομοιογενή και ομοιόμορφο. Αναλύεται πώς τα προνόμια του φύλου, σε άρρηκτη σχέση με τα προνόμια της φυλής, του έθνους, της σεξουαλικότητας, της κοινωνικής τάξης και της αρτιμέλειας, δομούν τον κανονιστικό ορισμό της ανθρώπινης ιδιότητας. 

Συζητιούνται κομβικά ζητήματα της φεμινιστικής θεωρίας, όπως: ενσώματη υποκειμενικότητα, θεσιακότητα, τοποθετημένη γνώση/γνώση από θέση, σχέσεις εξουσίας και εμπρόθετη δράση, ισότητα και διαφορά, ταυτότητα και ετερότητα, εμπειρία, συν-αίσθημα, ευαλωτότητα, μεταδομιστική κριτική στη δυτικοκεντρική φιλελεύθερη οντολογία του υποκειμένου. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι διαδρομές που οδηγούν στην queer θεωρία της έμφυλης επιτελεστικότητας και στις διαθεματικές κριτικές και αντιστάσεις στον σεξισμό, την ομοφοβία/τρανσφοβία, τον φυλετικό ρατσισμό, την αναπηροφοβία και την οικονομική εκμετάλλευση. Έτσι, το σεμινάριο κινητοποιεί και κινητοποιείται από έναν πολυφωνικό διάλογο μεταξύ φεμινιστικής θεωρίας, queer θεωρίας, μετααποικιακής/αντι-αποικιακής κριτικής, κριτικής θεωρίας της φυλής (critical race theory) και σπουδών αναπηρίας.

 

Πληροφορίες

Διδάσκουσες