Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Προκήρυξη υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ "Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική"

Προκήρυξη υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ "Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική"

Ενημερώνουμε τα ενδιαφερόμενα άτομα ότι το 2023 δεν θα γίνει προκήρυξη υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ.  

Η επόμενη Προκήρυξη προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2024

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ  

Ημερομηνία:

07/06/2023 10:14:53